ЗВІТ

директора Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

про свою діяльність на посаді протягом 2018-2019 навчального року

Упродовж 2018-2019 навчального року діяльність закладу освіти була спрямована на ваконання Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов’язків директора школи, законодавства України, інших нормативних актів.

Комарівська загальноосвітня школа є комунальною власністю Комарівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження.

Будівля школи здана в експлуатацію в 1982 році, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 3,5 га.

У 2018-2019 році в школі працювало 22 педагогічні працівники та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 87 учнів, що навчалися у 10 класах . Крім того, здійснювалося навчання за індивідуальною програмою для двох учнів 3 класу.

У 2018-2019 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти педпрацівників з врахуванням особистих та колективних якостей, працездатності, інших характеристик.

За якісним складом педагогічних працівникіів: 9 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, та 3 - звання «Старший учитель», що говорить про значний досвід колективу . І категорію мають - 10 педагогів, ІІ категорію -1, спеціаліст – 1. У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників у школі становить 17,6 годин.

Система роботи директора спрямована на створення організаційно-педагогічних умов для забезпечення якісною освітою учнів сільської школи, яка б відповідала всім критеріям перспективного педагогічного досвіду: актуальність, новизна, стабільність, результативність.

Пріоритетом діяльності директора школи є пошуки ефективних форм, методів управління сільською школою, якістю навчально-виховного процесу, творчим розвитком педагогів та учнів, організацією співпраці з громадськістю щодо створення необхідних умов для забезпечення навчально-виховного процесу на високому рівні.

Важлива роль приділяється упровадженню інновацій в управлінський процес, зокрема, стратегічного управління, моніторингу усіх ділянок роботи школи: рівня навчальних досягнень учнів, якості профільного навчання, громадської думки учнів, учителів, батьків щодо функціонування закладу освіти. Отримана інформація аналізувалася і використовувалася для проведення SWOT-АНАЛІЗу.Всі результати досліджень враховані при розробці цільових проектів «Творча обдарованість», «Організація здоров’язберігаючого дозвілля», «Школа – соціокультурний центр громади», патріотичного виховання «Є ПАМ'ЯТЬ, ЯКІЙ НЕ БУДЕ КІНЦЯ» та інші. Саме завдяки цим документам здійснювалося стратегічне планування та забезпечувалося стратегічне управління закладом освіти з урахуванням запитів та потреб учнів.

В закладі освіти в 2018-2019 навчальному році навчалося 87 учнів. Освітній процес в закладі освіти здійснювався українською мовою.

Продовжувалась системна і цілеспрямована робота по впровадженню профільного та допрофільного навчання. Освітній процес був спрямований на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи.

Учителі-предметники організовували освітній процес згідно інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07. 2018 р. № 1/9-415), виконання обов’язкового мінімуму контрольних, практичних, лабораторних робіт та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою оцінювання.

Аналіз виконання програм показав, що виконання практичної частини програм відповідає вимогам державних стандартів освіти. Витримана кількість контрольних,лаборатарних і практичних робит

Показники успішності учнів за підсумками 2018-2019н.р. мають такі результати:

Класи Початковий Середній Достатній Високий
2 - 5 4 2
3 - 1 - -
4 - 4 3 2
5 - 2 2 3
6 - 2 4 2
7 - 3 2 -
8 - 3 2 1
9 - 7 5 -
10 - 7 2 -
11 - 6 - -
Всього - 40 24 10
% - 54% 32% 14%

10 здобувачів освіти 2-6,8 класів нагороджені Похвальними листами.

Державну підсумкову атестацію в закладі освіти у 2018/2019 навчальному році було проведено згідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 №1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018-2019 навчальному році.

З метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу освіти та якості освіти здобувачів освіти проведена державна підсумкова атестація у 4,9, 11 класах.

Здобувачі повної загальної середньої освіти складали ДПА у формі ЗНО у пунктах проведення:

13 першокласників закладу освіти здобували навчання в Новій український школі. Здобувачі освіти НУШ працювали за новим Державним стандартом початкової освіти. Граючись, діти отримували знання та вчилися спілкуватися один з одним, аргументувати свою думку, виконувати спільні проекти та досліджувати різні природні явища з різних кутів зору. Саме за такою програмою діти розвиваються ще більш різносторонньо і ґрунтовно.

Належну увагу педагогічні працівники приділяли роботі з обдарованими та здібними учнями. Призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових предметів стали 5 учнів з:

- математики, Вольнова І., 1 місце

- трудового навчання, Машир Т., 8 клас, І місце,

- біології, Луценко В., 9 клас, 1 місце

- української мови й літератури, Савченко Р., 6 клас, 1 місце

- історії України, Астаф’єв Микола, 10 клас, 1 місце

Результати позакласної роботи:

- Міжнародний етап Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно», Дениско Дарина, 1 місце ;

- Фінальний етап Всеукраїнського природничого руху «Зелена планета» , Харченко Ілона та Федірко Світлана, учениці 10 класу, 1 місце;

- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу з початкового технічного моделювання, Кантур Іван, Савченко Софія, Войдюк Микола, Ющенко Олександр, ІІ місце;

- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття», робота «Максаківський Спасо-Преображенський собор»», Троєцький О., учень 9 класу;

- Обласний етап Турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» курсу «Фінансова грамотність», 3 місце, команда «Ажур»;

- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля наш спільний дім», 1 місце;

- Розіграш відкритого кубку з гри «Що? Де? Коли?» серед інтелектуальної молоді району, команда «КЛІО», лауреат;

- ІІ (ОТГ) ХІХ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Педан Олена, 7 клас, 1 місце;

ІІ (ОТГ) ХІХ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Ярмак Анжела, 8 клас, 1 місце;

- Районний етап військово-патріотичної гри «Сокіл. Джура», команда школи «Котигорошки», І місце;

- І етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Охорона праці очима дітей.

Астаф’єв Микола - в обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт за захист роботи з теми «Монументальні споруди Борзнянщини…» нагороджений грамотою.

Членів гуртка «Юні екологи» в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу навчально-дослідних ділянок визнано лауреатами.

Вихованці закладу освіти учасники Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер», Всеукраїнського учнівського фізичного конкурсу «Левеня», з математики «Кенгуру», Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник».

Важливе місце в освітньому процесі займає спортивно-масова робота:

Збірна команда округу в районних змаганнях «Шкіряний м’яч» серед хлопців 2008 р.н.,- 3 місце

Збірна команда округу з легкої атлетики посіла 2 місце

Спартакіада ОТГ:

- волейбол: дівчата – 3 місце, хлопці – 3 місце

- баскетбол серед хлопців – 3 місце

- кульова стрільба – 2 місце

- міні –футбол серед хлопців – 1 місце , 3 місце

Виховна робота в школі організована відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання, затверджених наказом МОН № 641 від 16.06.2016 року , «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», методичних рекомендацій МОН України, Відділу науки і освіти Чернігівської облдержадміністрації, відділу освіти Комарівської сільської ради.

Згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, плідно працював над проблемним питанням школи.

Головна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження власного життя і здоров’я, на виховання моральності і культури поведінки.

В умовах творення Української держави особливої актуальності набула проблема виховання та самовиховання творчої особистості, здатної на самостійну діяльність та саморозвиток.

Враховуючи завдання національного виховання ,визначені в Концепції вихованн ядітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, екологічне виховання, правове, превентивне, художньо-естетичне.

Виховуючи повагу до історичного минулог онашого народу, учні брали участь і перемагали у різноманітних представницьких масових заходах, що надає їм не лише неоціненний досвід набуття навичок науковості, пошуковості, але й учить поважати традиції свого народу, його велику культурну спадщину.

З метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, набуття учнями знань, умінь і навичок, необхідних захиснику Вітчизни, 8 травня 2019 року у Комарівськійгромаді було проведено І етап Гри серед школярів на базі школи відповідно до методичних рекомендацій управління освіти. До проведення гри учні віднеслись відповідально: змагались у військових,історичних, медичних та спортивних конкурсах .Учасники («Сокіл»)«Джури» нашої школи стали переможцями змагань.

З метою виховання поваги учнів до історичного минулого нашої країни, традицій українського народу було проведено такі загальношкільні заходи:

- Урочиста лінійка до Дня визволення с.Комарівки від нацистських окупантів «Спасибі, вам визволителі», години історичної пам’яті до дня партизанської слави «Роки над пам’яттю невладні», «Трагедія Бабиного Яру» до Дня памяті жертв політичних репресій, жертв голодомору «Укураїна пам’ятає», Небесної сотні «Герої небесної сотні житимуть у наших серцях» , Корюківської трагедії «Корюківська трагедія – злочин проти людяності»,літературна вітальня до дня української писемності та мови «Ріднамова- краю батьківського пісня, тематичні лінійки до Дня гідності і свободита Дня Соборності України, година мужності «Квіти у полі там, де Крути», бібліотечна година «Афганістан. Дорогами війни».

-Проведені урочистості з нагоди народження Т.Г.Шевченка ,Заходи до Міжнародного дня рідної мови. Традиційними в школі стали зустрічі школярів з воїнами АТО.

Школа брала участь в урочистостях з відзначення Дня Пам’яті та Перемоги над нацизмом у Європі. До Дня Захисника Вітчизни учнівським самоврядуванням були підготовлені змагання між юнаками «Козацькі розваги».

У школі протягом року працювали гуртки:»Громаднин-патріот» краєзнавчий гурток «Краяни». На заняттях гуртка учні одержують знання про особливості рідного краю за допомогою історико-краєзнавчих досліджень в районі населеного пункту та поза ним. Вихованці знайомляться з традиціями та культурою рідного краю. Юні дослідники беруть участь в роботі Малої академії наук.

Колективні творчі справи не тільки сприяють формуванню особистості з активною громадянською позицією, а й вчать жити і працювати в колективі, сприяють адаптації до сучасного соціуму, духовно збагачують особистість учня, допомагають у осмисленні життєвих цінностей.

Упродовж 2018-2019н.р. учні школи мали змогу брати участь в таких загальношкільних виховних заходах: святковому концерті до Дня працівників освіти «Найкращі барви осені нашим вчителям»; у святах: святі квітів«Хай сонце і квіти всміхаються дітям»; осені «Золота господиня», Святого Миколая «Дивовижна подорож Чудотворця Миколая» , святковому ранку до Міжнародного жіночого дня 8-Березня «Нехай волошками для вас цвітуть світанки» 1-4 класи; Нового року; розважальній програмі до Дня закоханих «На крилах любові» та інших..

Екологічний напрямок роботи складає основу випереджаючої освіти. Вчителі розуміють важливість і необхідніст ьекологічного виховання, тому в позакласній роботі намагаються формувати бережливее ставлення учнів до природного середовища. Так, традиційними для нашої школи стали акції «За чисте довкілля» та «Школа – мій рідний дім, «Школа –край квітів і добра»операції «Листя» та «Посади дерево», екологічні акції «Збережи та нагодуй птахів», «Як тобі живеться, зимова пташко?», «День зустрічі птахів». Залучаючи учнів до таких заходів відбувається формування почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність, виховується любов до природи.

Класні керівники надають школярам інформацію про рослинний і тваринний світ, який занесений до Червоної книги, вчать бережному відношенню до всього живого на Землі та природних ресурсів.

Виховання здійснюємо в загально-виховному процесіі з залученням до неї не тільки учнів, а і їхніх батьків. Так, в рамках Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» школярі з допомогою батьків створюють «пташині містечка» для підгодівлі птахів взимку, виготовляють шпаківні для їх гніздувань навесні. Так аспільна праця сприяє формуванню в учні векологічно активної позиції, прагненню діяти для збереження довкілля задля сталого розвитку суспільства.

На заняттях екологічного гуртка «Юний еколог» школярі вивчають флору і фауну рідного краю, виступами екологічної бригади закликають зберегти нашу планету для майбутніх поколінь чистою та зеленою. Вони є учасниками багатьох екологічних конкурсів: Юні екологи нашої школи здобули ІІІ місце в обласному конкурсі.

Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання, в школі вивчаються кращі твори української та світової культури, ведеться робота в тому напрямку, щоб вихованці могли відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденно мужитті. Для унів працює шкільний хореографічний гурток, керівник Шнейдер Олена Сергіївна. Діти відвідують у Будинку культури гуртки декоративно-прикладного мистецтва« Чарівний пензлик», керівник –Холодняк Олена Іванівна, вокально-хорового співу «Щасливе дитинство» керівник - Товстига Тетяна Вікторівна.

Учні школи брали участь у Всеукраїнському та Міжнародному конкурсі юних фотоаматорів «Моя країна-Україна».Учениця Дениско Дарина здобула в цьому конкурсі І місце.

Робота з морально-естетичного виховання була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялось вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях, свідомого дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятних у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.

Протягом навчального року надавалась соціальна допомога дітям пільгових категорій. Діти, що знаходяться під опікою та дітиз особливими освітніми потребами мали пільгове харчування та оздоровились за рахунок бюджетних коштів.

Здійснювались рейди-перевірки умов-життя учнів пільгового контингенту та проблемних родин.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів.

Упродовж навчального року з метою проведення просвітницької роботи з учнями з питань безпеки життєдіяльності відбувалися зустрічі з представниками правоохоронних органів.

Районним відділом Юстиції проведені загальнопросвітницікий захід: «Стоп булінг!». Спеціалістами обласної СССДМ проведені лекція з елементами тренінгу «Зупинимо боулінг разом!», бесіда «Збереження репродуктивного здоров’я молоді».

В ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилась роз’яснювальна робота з питань профілактики злочинності та профілактики шкідливих звичок серед школярів.

На виконання річного плану роботи школи з метою протидії поширенню злочинності серед неповнолітніх, формування культури здоров’я в школі проводились заходи превентивного спрямування. Так з метою розв'язання проблеми профілактики бездоглядності дітей та скоєння ними правопорушень, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального й духовного розвитку , виявлення та взяття на облік дітей, які потрапили в складні життєві обставини та підвищення рівня організації в школі працювала Раду профілактики правопорушень. На виконання плану роботи ради з учнями «групиризику» та учнем, який перебуває на внутрішкільному обліку Шумейко Богданом, класними керівниками та адміністрацією школи проводилась відповідна індивідуальна робота.

Цікавими і змістовними були заходи, які проходили під час проходження місячника правового виховання, тижнів правової освіти. Серед проведених заходів слід відмітити:«Абетку прав дитини» 1-4 класи, перегляд відеороликів про пагубний вплив алкоголю, наркотиків на підлітковий організм ,тренінг «Молодь проти СНІДу», круглий стіл з питань забезпечення прав і свобод в Україні.

Під час проведенняакції «16 днів протии насильства» здійснено наступне: виховні години «День толерантності» та «Як убезпечити себе від насилля», виставка літератури «Світ без насильства», демонстрація відеороликів щодо профілактики насилля, рабства.

В закладі було організовано всеобуч для батьків з питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, їх безпеки життя та здоров’я, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї.

Головними завданнями навчально-виховної роботи з старшокласникам є формування в них здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії, розвиток загальнотрудових та професійно важливи хякостейособистості.

З метою профорієнтаційної роботи у школі проводилися ряд виховних заходів: Години спілкування «Світ моїх захоплень», «Ким я хочу стати», «На порозі професійного вибору», «Людина – творець власної долі», інтелектуальна гра: «Людина знакова система», презентація: «Людина для професії, чи професія для людини», зустрічі з представниками ВУЗів, відвідування випускниками «Днів відкритих дверей» у вищих навчальних закладах.

Учнівське самоврядування в школі – спосіб організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний виховний вплив на школярів шляхом залучення їх до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань особистого життя класу, школи. Учнівське самоврядування — цей могутній засіб розвитку особистості в системі виховання. Лідери дитячих організацій є ініціаторами різноманітних шкільних заходів. Члени учнівського самоврядування бРАЛИ дієву участь у проведенні різноманітних заходів:свят,урочистих вечорів, уроківпам’яті, акцій, концертних програм, предметних тижнів. При цьому залучать до проведення позакласної роботи всіх учнів школи. Рада старшокласників проводила волонтерську роботу.Зокрема старшокласники провели благодійну акцію «Серце до серця». Перераховані гроші надійдуть для придбання медичного обладнання для дитячих кардіологічних відділень лікарень області. Проведена акція «Допоможи солдату» дала можливість придбати необхідні речі для воїнів АТО.

Аналізуючи роботу методичного об'єднання класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного й батьківського колективів. Класні керівники спланували заходи із залученням батьків до активного шкільного життя. Так, були проведені новорічні вистави, свято «Букваря», випускний бал в 4 класі, де безпосередньо були задіяні батьки .

Класні керівники, адміністрація школи тісно співпрацюють з батьками. В кожному класі два рази на семестр проводились батьківські збори, на яких обговорювались питання успішності учнів, їх поведінки, вплив батьків на виховання своїх дітей та інші. З батьками проводились важливі бесіди про дотримання соціального захисту дітей: «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Попередження правопорушень та злочинності в дитячому середовищі», «Попередження дитячого травматизму», «Що необхідно знати батькам про булінг та кібербулінг?», «Жорстоке поводження з дітьми в сім’ях», «Насилля. Його види».

Відповідально поставились педагогічні працівники до роботи по оздоровленню дітей. Так в таборі відпочинку «Веселка» оздоровилось 53 дітей. З них пільгових категорій: 4 –позбавлених батьківського піклування, 2 – з особливими потребами, 7- з багатодітних родин. В санаторії «Косів» Івано-Франківської області - 4 учні, в санаторії «Пролісок 2 дітей.

Важливою умовою для створення сучасного освітнього простору у навчальному закладі є матеріально-технічна база. У школі крім комп’ютерного класу є добре обладнані навчальні кабінети. Кожен кабінет – це творча лабораторія вчителя, у якій зосереджено в достатній кількості навчальне обладнання, дидактичний матеріал, навчально-методична література тощо.

В процесі створення і становлення Комарівської об’єднаної територіальної громади назріла необхідність впровадження нових напрямів взаємодії між представниками влади громади, дирецією школи, інвесторами, підприємцями та громадськими структурами. Цей факт зумовив потребу в створенні проекту «Школа – соціокультурний центр громади». Ідея проекту полягає у створенні умов і механізмів оновлення сільської школи, поновлення її в статусі опорної, що залучає громаду до процесу управління нею, мобілізує місцеві ресурси для забезпечення нагальних проблем школи і громади, що сприяє зміцненню партнерства між ними.

Поступово навчальний заклад освоює нові соціальні технології, такі як громадські слухання, на яких порушуються актуальні проблеми, що хвилюють громаду, батьків щодо подальшого функціонування закладу, зміцнення матеріальної бази та проведення ремонтних робіт за допомою впровадження соціальних проектів.

Кiлькiсть переглядiв: 59

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.