Завдання для тестового контролю

з української мови та літератури

11 клас

(______________________________________________)

школа, прізвище ім’я учасника

Відповіді до завдань надсилати за адресою komshkola@ukr.net

Українська література

1.
У 1920-ті роки існували всі літературні угруповання, крім


А ВАПЛІТЕ.

Б МАРС


В ЛуГоСад

Г «Гарт»

2.
Лідером неокласиків був
А П.Тичина


Б М.Рильський

В М.Зеров

Г Є.Плужник

3.
Укажіть, хто з письменників не належав до «празької школи»:


А Ю.Дараган

Б Є. Маланюк

В В.Барка

Г О.Теліга

4.
Висловлювання«Поет віддав половину свого життя високій поезії, а половину - нещадній боротьбізісвоїм геніальним обдарованням»стосується


А П.Тичини

Б М.Рильського

В М.Семенка

Г Є.Плужника

5.
Поетом-футуристом був
АП.Тичина


Б М.Семенко

В Є.Плужник

Г М.Зеров

6. Історичний період, який дав поштовх розвитку шістдесятництва в СРСР, називають

Ачервоний терор

Б українська революція

В хрущовська відлига

Г залізна завіса7. Сон старих гаїв, місячні весняні ночі – ці символи молодого почуття зображено у вірші
А«О панно Інно...»

Б «Ви знаєте, як липа шелестить»

В «Ніч... а човен - як срібний птах»

Г «Солодкий світ»8.Феномен «кларнетизму» характерний для поезії

АМ.Рильського

Б П.Тичини

В М.Зерова

Г Є.Плужника9.Спільною ознакою поезій В. Сосюри «Так ніхто не кохав…» та «Любіть Україну!» є

А римування

Б ідея

В віршовий розмірГ адресат

10.У жанровому напрямку Юрій Яновський є продовжувачем традицій

А І. Котляревського

Б І. Франка

В Т.Шевченка

Г В.Стефаника

11.Анапестом написаний віршовий рядок

А «Доборолась Україна до самого краю» (Т.Шевченко)

Б «Мріють крилами з туману лебеді рожеві…» (В.Симоненко)

В «Я візьму той рушник…» (А.Малишко)

Г « Ви знаєте, як липа шелестить…» (П.Тичина)

12. Микола Куліш став прототипом одного з героїв твору:

А В.Підмогильного «Місто»

Б Ю.Яновський «Вершники»

В Г.Косинки «В житах»

Г Остапа Вишні «Сом»
Українська мова

1.
Неправильно побудовано словосполучення


А мільйон євро

Б тисяча доларів

В двісті гривнів

Г триста карбованців

2.
Разом пишуться всі займенники в рядку


А ні/хто,де/який, аби/що, ні/котрий

Б ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що

В ні/чий, будь/який, ні/чого, казна/хто

Г де/що, казна/що, будь/хто, ні/чого

3.
У теперішньому часі вжито обидва дієслова в рядку


А волають, волаємо

Б зачиняє, зачинить

В літати, літаєте

Г друкуєш, друкував

4.
Неправильно вжито дієслівну форму в реченні


А Гадаю, ти дасиш мені відповісти.

Б Нехай ніхто нас більше не турбує.

В Заспіваймо пісню веселеньку

Г Віддай людині крихітку себе

5.
Правильно утворено дієприкметник від інфінітива


А стомитися – стомившийся

Б навчити – навчений

В зеленіти- позеленілий

Г посадити – саджений

6.
Прийменниками є обидва слова, виділені в рядку


Ахайпишуть,навколосвіту

Бназустрічрадості,поміжлюдей

Внезрозуміли,побіляхати

Гнасвітанку,нехайзазначать

7.
Помилку в написанні прислівника допущено в реченні


А Раджу вам час від часу перевіряти стан поточного рахунку.

Б Гонорар за надруковану статтю виплатять не сьогодні – завтра.

В Банки часто густо принаджують клієнтів високими відсотками.

Г Ціни на столичну нерухомість цього року зменшилися втричі.

8.
Визначте рядок, в якому помилково визначено тип словосполучення за морфологічним вираженням опорного компонента


А іменникові: спогади про поїздку, пшеничне зерно

Б числівникові: четвертий поверх, одна шоста площі

В дієслівні:вслухатися в мелодію, розпізнавати звуки

Г прислівникові: споконвіку відомо, праворуч від лісу

9.
Виберіть правильний варіант речення або словосполучення


Апритягнений до відповідальності;

Бсистема їх роботи сама досконала;

Вскарга про неправильність у списку виборців;

Гцей документ наділений законною силою.

10.
Визначте, у якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками


Ашістдесят чотири кілометри, сімсот тонн, двадцятий кілометр, три професори;

Бсемеро рядів, півтори доби, одна ціла і одна третя метри, двоє разів;

Втридцять два зошити, обидві жінки, двадцятеро гравців, перше кохання;

Гвосьмеро воріт, перші заморозки, обидві подруги, дев'ятеро дітей.

11.
Укажіть, у якому рядку неправильно вжито прийменникову форму


Апо формі, за таких обставин, по математиці, виписка з протоколу;

Бза два кроки, о сьомій годині, на захист, залучити до роботи;

Вчерез хворобу, щодо використання, на його користь, на ваш запит;

Гне під силу, на виплату, прийти у справі, на адресу.

12.
Зазначте рядок, у якому неправильно дібрано українські відповідники при перекладі

Апринимать участие — брати участь, назначение —призначення, многочисленный — численний, предприятие — підприємство; Бразработать мероприятие — розробити мироприємство, в значительной степени — в значній мірі, бывший директор — бувший директор, самый лучший результат — самий кращий результат; Всдавать зкзамены — складати екзамени, вовлекать в работу — залучати до роботи, указ вступил в силу — указ набрав чинності, в дальнейшем — надалі; Гна протяжении недели — протягом тижня, заведующий отделом — завідувач відділу, исключение из правила — виняток із правила, по понедельникам — щопонеділка.
Кiлькiсть переглядiв: 101

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.